Сертификати и референции

За нас качеството означава същевременно и отговорност пред сътрудниците ни и пред обкръжаващата ни среда, дори и когато това не се отчита като “качествен” показател от клиентите ни. Всички процеси в нашето предприятие последователно са ориентирани към качеството, съобразно и въведената система за управление на качеството (СУК):

  • ISO 9001:2008 – Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти, информационни системи и решения.
  • ISO/IEC 27001:2005 – Система за управление на Информационна сигурност.
  • Удостоверение за Адмнистратор на лични данни

_sertifikat_ukzld-bravo-20_95_6 _sertifikat_iso-bravo-27001-bg_95_5 _sertifikat_-bravo-iso-9001_95_4 _rina_95_30