Продукти и услуги

Компанията е създадена през 2002 г., но основния развоен екип от специалисти работили по значими проекти от средата и края на 90-те години. Сред най-значимите корпоративни решения в чиято реализация са участвували настоящите разработчици на фирмата са:

  • Информационна система за продажби за ползвана електроенергия от клиентите на Електроразпределение – Столично ЕАД.
  • Информационна система за отчитане продажбите на ползвана вода от клиентите на ВиК София.
  • Информационна система за автоматизиране на дейността в пощенски клонове при обслужване на граждани и фирми.
  • Информационна система за автоматизиране на дейността на „Българска Агенция за Експортно Застраховане“ ЕАД.
  • Информационна система за събирането и отчитането на пътни такси на УПТР към НАПИ.
  • Информационна система на „Вили Бетц Логистик“ ЕООД  за автоматизацията на логистичната дейност
  • Информационна система за управление на регионалното развитие към МРРБ.
  • Интегриран софтуер за заплащане на комунални и битови сметки на едно гише – Фаст пей.
  • Интегрирана информационна система за управление на Община – ИМЕОН.

Както е видно от гореизложеното, „Браво Инвестмънтс“ ООД създава специализирани информационни системи, чийто потребители са държавната и  общинска администрация, както и корпоративни клиенти със специфичен профил. Това ни налага да вникнем задълбочено в нуждите на конкретния клиент и да реализираме възможно най-добре неговите изисквания.